Polityka prywatności

Kontrahent wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Nr 101/2000 Sb.) w celu realizacji zamówień. Kupujący ma prawo wiedzieć jakie informacje dotyczące sprzedaży przechowujemy. Kontrahent posiada prawo do zmiany danych, lub do odmowy ich przetwarzania. Nadzór nad prywatnością i ochroną danych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Sprzedający zobowiązuję się nie udostępniać danych kupującego firmom trzecim za wyjątkiem przewoźnika.
Sprzedający jest uprawniony do przesyłania kupującemu wewnętrznych informacji handlowych, dopóki kupujący nie zechce z nich zrezygnować. Rezygnacji można dokonać wysyłając maila zwrotnego na adres informacji handlowej bez żadnych kosztów.